Målarna Gunnar Törnkvist och Gunnar Johnson ger den gigantiska kobran en sista strykning någonstans vid Huvudfabriken i Midsommarkransen, kanske på dess tak.

En första modell till Ericofon hade utformats redan 1941 av Hugo Blomberg och Ralph Lysell. Men modellen var bara ett skal och det skulle dröja innan man fick fram så små komponenter att den gick att fylla med teknik. Först 1953 lyckades man, under Gösta Thames ledning, färdigställa det första fungerande exemplaret.

Tre år senare började enstyckstelefonens segertåg över världen. När Modern Museum of Art i New York, i början av 1970-talet, presenterade de 300 bäst formgivna industrivarorna under seklet hade Ericofonen en självskriven plats.

Text och bild kommer från boken “Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen” av Edward Blom och Margarita Feldman som gavs ut av Centrum för Näringslivshistoria 2012. Vill du ha ditt eget ex? Beställ det här!

Läs alla delar av Ögonblicket