Med smicker kommer man långt, men med kreativitet och driv kommer man längre. Som frilansande företagare inom skrivande bygger ens verksamhet på att våga testa nya idéer och se om de håller hela vägen fram till läsaren. Jag har sedan jag startade sett mina texter gå från skrivbordet till antologisamarbeten, teaterscener och kurdisk översättning – detta fortfarande utan hjälp av ett stort förlag i ryggen.

Den fria förlagsmarknaden i Sverige möjliggör initiativtagande och ger utrymme för fler idéer. Trots att det är lättare idag att komma ut i olika kanaler är de stora förlagen fortfarande dominerande, och bredden av förlag är gynnsam. De större förlagen bedriver inte längre monopolliknande verksamhet utan får påstötning från nya, kreativa aktörer. De mindre förlagen har samtidigt ögonen på sig och tvingas vara noggranna med korrektur och kvalitet för att vinna förtroende och kunna växa.

Kontakten mellan författare och läsare är på så sätt närmare än förr. Det ställer krav på ett större helhetstänk kring satsningar som exempelvis marknadsföring. Konkurrensen ökar, vilket skapar spännvidd och krav på kvalitet.

Det är roligt att se att marknaden växer. För det är nu i större utsträckning än förr marknaden – läsarna – framför förlagen som får avgöra vad som är bra och dålig läsning.