Fredrik Bünsow föddes i Kiel och flyttade till Adolf Bonniers bokhandel i Stockholm 1845. Redan året därpå reste han till sin morbror i Sundsvall, Hans Friedrich Postel, som drev trävaruhandel och ett mindre skeppsvarv där.

År 1847 avled Postel och Bünsow övertog rörelsen. Han insåg tidigt ångsågens möjligheter och 1851 anlade han Sundsvallsdistriktets andra ångsåg i Mon. 1862 anlade han även en stor ångsåg i Skönvik. Bünsow köpte in stora skogsområden, gjorde omfattande investeringar i sågverk och andra anläggningar och blev med tiden en mycket förmögen man.

Norr om Sundsvall lät Fredrik Bünsow 1885 anlägga en ståtlig sommarbostad, Villa Merlo, i tysk riddarromantisk stil. Det gula teglet hämtades från Flensburg. Vintertid bodde han i Bünsowska huset (1888), den ståtligaste byggnaden vid Strandvägen i Stockholm.