Texten är skriven av Mathilda Ekström och kommer ursprungligen från skandiahistoria.se 

I inledningen av 1950-talet började försäkringsbolagen med sin “antijäktpropaganda”. Kampanjen inriktade sig främst på huvudstaden och dess invånare eftersom det var där hetsen var som värst, Stockholm betecknades av många som “världens jäktigaste stad”. Kampanjen spred sig senare till andra delar av landet.

Jäkten ansågs förekomma överallt – även i trafiken. Serie från Jäktkampanjen av Försäkringsbolagens upplysningstjänst 1951.

Jäktet ansågs förekomma överallt: i hemmet, på arbetet, i trafiken och på fritiden. Handlingarna i arkivet berättar om överambitiösa husmödrar som bräcker varandra i flotta bjudningar och om hur man jagar ut från staden till skidspår eller badplatser för att till sist avsluta kvällen på dansgolven, i stället för att ta det lugnt hemma och lägga sig tidigt.

Reklamplansch för Jäktkampanjen.

Kampanjens motto var “Jäkta mindre = bättre hälsa, färre olyckor och större trivsel” och propagandan bedrevs genom affischer, skyltar, föredrag och skrifter. Ett specialnummer av Försäkringstidningen där man försökte ge positiva råd till de drabbade av “jäktsjukan” distribuerades till alla Stockholms hushåll.

Råd för hur man kan sluta jäkta. Serie från Jäktkampanjen gjord av Försäkringsbolagens upplysningstjänst 1951.

Vill du veta mer om Skandias historia? Besök då Skandiahistoria.se – producerad av Centrum för Näringslivshistoria.