FBIs promemoria om Axel Wenner-Gren
VISA BILDTEXT
Memorandum från FBIs arkiv om Axel Wenner-Gren.

FÖRETAGEN AV: Ronald Fagerfjäll 2016-02-12

FBIs promemoria om Axel Wenner-Gren

I slutet av januari 1940 skrev FBI, den federala polismyndigheten i USA, en promemoria om Axel Wenner-Gren.  Här kan du läsa den i översättning av Ronald Fagerfjäll.

Axel Wenner-Gren
Svensk försvarsindustri
Electrolux
Fältmarskalk Göring
SS Athenia

Ett möte hölls förra veckoslutet mellan den som skriver detta och en kontakt i USA.

Vissa saker som rör ovanstående man, av vilket mycket redan har rapporterats, förefaller för oss indikera önskvärdheten av en närmare undersökning.

Ordningsföljden av omständigheter är följande:

(I)                  Axel Wenner-Gren var student i Tyskland.

(II)                 1914-1918 Axel Wenner-Gren, svensk medborgare, gjorde ordentliga vinster som resultat av kriget och blev förmögen. Svenskarna var i allmänhet protyska.

(III)                1919- Electroluxbolaget, AB Elektrolux i Stockholm, organiserades i sin nuvarande form. En hel rapport har lämnats i annat sammanhang. Axel Wenner-Gren är huvudägare och utövade aktiv ägarkontroll tills helt nyligen.  Företaget hade filialer i Tyskland, Schweiz, Frankrike, England etc. Dessa har nu blivit halvt självständiga dotterbolag med det svenska bolaget som holdingbolag.

(IV)                Enligt den senaste årsredovisningen hade inte bara Electrolux intressen i Tyskland utan det tyska dotterbolaget hade betalat ordentliga utdelningar i olika tyska obligationer.

(V)                 Det finns en Hugo Wenner-Gren i Berlin som är chef för ett bolag som gör höljen till radioapparater av plast. Han anses av mina informationsgivare i Berlin och Zûrich ha ett gott rykte men de vet inte om han är släkt med Axel Wenner-Gren.

(VI)                I konsekvens med paragraf (I)-(IV)

(a) Axel Wenner-Gren har nästan informationskällor utan motstycke.

(b) Å andra sidan finns det nästan säkert läckor när det gäller hans egna aktiviteter.

Notera att alla utländska koncerner med kontor i Tyskland är infiltrerade med Ribbentrops och Himmlers agenter. Dessa är inte bara i tyska kontor utan utomlands.

(VII)               Axel Wenner-Gren är också huvudägare i ett stort svenskt försvarsföretag. Han har alltså finansiellt intresse av kriget och skulle tjäna på att det börjar och fortsätter.

(VIII)              Just när kriget började lämnade Axel Wenner-Gren Stockholm med sin yacht ”Southern Cross” och tog med sig ett större förråd av bensin och olja än nödvändigt.

(IX)                I september sänktes Athenia som hade amerikanska passagerare ute till sjöss av en explosion.

(X)                 Axel Wenner-Gren fanns på plats i sin yacht vid tidpunkten.

(XI)                Sänkningen undersöktes av den amerikanske ambassadören i England. Den slutsats som drogs var att Athenia hade sänkts av en ubåt. Ingen ubåt identifierades- Den tyska pressen anklagade det brittiska amiralitetet för attacken. Och det brittiska amiralitetet anklagade i sin tur det tyska. Båda nekade till anklagelserna.

Notera att andra sänkningar inte har förnekats av det tyska amiralitetet.

(XII)               (a) Ett resultat av sänkningen var att stärka beslutsamheten hos det brittiska imperiet att fortsätta kriget.

(b) Av detta skulle resultatet bli mera vinster för de inblandade neutrala.

(c) Där skulle det ha varit fördelaktigt för inblandade neutrala att sänka ”Athenia”.

(d) Det skulle vara ännu mera så om resultatet vore att få med USA. Detta skulle dels minska riskerna dels öka vinsterna.

(e) Stater hade inga intressen inblandade som Storbritannien och Frankrike och skulle ta allt de kunde sälja.

(f) Det står klart att ingen ubåt från USA sänkte ”Athenia” och nästan helt säkert att inte heller någon rysk ubåt gjorde det-

(g) Det är inte troligt att någon italiensk ubåt gjorde det med hänsyn till de följande omständigheterna och deklarationerna.

(h) Det är inte troligt att någon skandinavisk ubåt gjorde det. Möjligheten kvarstår att pirater med någon skandinavisk ubåt var ansvariga.

Den mest intressanta skandinaviska neutrala aktören är Axel Wenner-Gren. Dessutom är han uppenbarligen den ende skandinav som är finansiellt kapabel att genomföra en sådan aktion.

4.(I) Jag informerades förra veckan om att den amerikanska regeringen hade chartrat vissa fartyg för att transportera amerikanska medborgare från Europa- Ett av dessa var SS ”Iroquois”.

(II) Amiral Raeder rådde den amerikanske marinattachén i Berlin att säga att ”Iroquois” skulle möta samma öde som ”Athenia”.

Notera
(a) att amiralen inte talade om huruvida sänkningen skulle göras av en tysk eller allierad ubåt.

(b) att han kunde ha fått informationen av en spion från någon inblandad som var intresserade av sänkningen.

(c) att åtminstone en av Axel Wenner-Grens företag har kontor i Tyskland.

(d) att det därför finns tyska agenter över hela hans koncern.

(e) att alla planer han kunde ha skulle vara kända av amiral Raeder (se 3.VI (6) ovan)

(III) USA trodde vid tidpunkten att läckan var en del i ett försök att knäcka den amerikanska stridsviljan eftersom ett så viktigt meddelande skulle skickas omedelbart med radio till Washington. Att känna till innehållet i ett meddelande ökade möjligheten att forcera koden. Saken behandlades emellertid som verklig. En konvoj beordrades och inget hände. Wenner-Gren hade ett motiv för att sänka ”Athenia”.

En bakgrund som gör att motivet kan vara tillräckligt;

  • Förmåga att utföra sänkningen.
  • Förmåga att veta hur fartyget seglades och rutten.
  • En yacht som på platsen och tidpunkten för sänkningen.

(II) Vi har sedan amiral Raeders varning som indikerar:

Den veritabla säkerheten att om Axel Wenner-Gren var involverad så skulle hans plan vara känd av amiral Raeder, även om Wenner-Grens ställning i Tyskland gör att hans namn inte avslöjas.

Närvaron av Wenner-Grens yacht i Nordatlanten vid tiden för amiral Raeders varning.

6. Det ska noteras att även om det inte behöver vara relaterat att fältmarskalk Göring sägs ha stora intressen i Sverige. Om det är så är det säkert att det finns några kontakter mellan honom och Wenner-Gren. En ubåt kan ha införskaffats genom honom och militära kännetecken tagits bort. I det här sammanhanget notera att en släkting till Göring med namnet John Bishop, alias Van Bischoff, förra sommaren arbetade över Kanada som försäljare av en engelsk dammsugare – CF (Electrolux).

7. Det finns sammantaget alltför många sammanträffanden och undersökningens bör sättas igång. Vi behöver:

(a) en komplett historia för Axel Wenner-Gren

(b) kontakter med svenska varv

(c) kontakter med hans besättning som är i Västindien

(d) kontakter med hans hushåll i Nassau Bermuda

Jan 28, 1940

Läs mer om Axel Wenner-Gren på BizStories!