Farup satte igång med stora utdikningar, myravtappningar och nyodlingar. Med hjälp av inflyttade schweizare anlade han länets första mejeri 1860. Farup blev pionjär för stordrift inom svensk ladugårdsskötsel. Farup kom i konflikt med torparna om deras arbetsplikt och var inblandad i många juridiska konflikter om rätten att utnyttja marken.

Han var en uttalad frihandelsvän och drev som riksdagsledamot de norrländska böndernas talan både mot statligt förmynderi och mot skogsbolagen. Farup var även en av de starkast drivande för de bofasta jordägarna mot de renägande samerna.