Eftersom Atlas har en historia av att tillverka järnvägsvagnar och lok passar det bra att transportera runt besökarna med ett eget museitåg. Kanske åker de en tur på intilliggande Saltsjöbanan där Atlas Copco var den största godskunden.

Att stora företag arrangerade familjedagar för de anställda var inte unikt för 1950- och 60-talen, men det är ändå ett exempel från en tid då industriföretag tog ett stort socialt ansvar och företagsandan var starkare än idag. Sicklaverken var med några tusen anställda en av de största industrierna i Storstockholm.

Text och bild kommer från boken ”Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen” av Edward Blom och Margarita Feldman som gavs ut av Centrum för Näringslivshistoria 2012. Vill du ha ditt eget ex? Beställ det här!

Läs alla delar av Ögonblicket