Under den svenska stormaktstiden knöts ett stort antal köpmän och industriidkare från kontinenten till den svenska kronan. Mest känd av dessa är förmodligen Louis de Geer som genom handel och manufakturer blev en av sin tids rikaste personer och belönades med ett adelskap av svenska staten 1641.

En av de Geers egendomar fanns i Finspång och där uppförs sedermera ett slott som länge var i familjen ägo. Slottet har gett namn till en boksamling som i mitten av 1700-talet uppgick till 8000 volymer och har sitt ursprung i de böcker Louis de Geer tog med sig när han flyttade till Sverige. Från början var det övervägande religiösa skrifter men under årens lopp utökades samlingen med sin tids främsta verk inom religion, naturkunskap och skönlitteratur.

Lars Hansén & Robert Grundin redogör för Finspångssamlingen i boken Familjen De Geers boksamling på Finspångs slott som getts ut av Sällskapet Vallonättlingar.

Finnboda varv och ryska revolutionen

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.