Erövrade världen med the swedish method
VISA BILDTEXT
Demonstration av bergborrutrustning, den svenska metoden, i Atlas Diesels monter på utställningen i Izmir, Turkiet 1952. Ur Atlas Copcos historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

FÖRETAGEN AV: Bodil Hasselgren 2017-06-23

Erövrade världen med the swedish method

En ny bergbrytningsmetod innebar ett unikt tillfälle för Atlas Diesel att etablera sig på världs­marknaden. Lätta, knämatade berg­borrmaskiner utrustade med hård­metallskär låg till grund för begreppet ”The Swedish Method”.

När spårvagnslinje 17 skulle förlängas och byggas ut i Stockholm borrades en berg­tunnel 1945–1946 genom Hägerstens­åsen. Det var den första användningen i full drift enligt ett nytt arbets­sätt som skulle komma att få benämningen ”Den svenska metoden” – knämatade borr­maskiner av RH-typ utrustade med hårdmetall­borrar.

Tack vare den lättare och flyttbara utrustningen kunde borrnings­arbetena utföras av en man med en maskin, vilket var avsevärt mer effektivt än tidigare upplägg som krävde mer arbets­kraft. Hård­metallskär var en annan förutsättning för den nya borr­metoden. Dessa bestod av en hård­metallplatta sammansintrad av volframkarbid och kobolt, och hade en betydligt större slit­styrka jämfört vanligt stål.

Läs också: Rikets skattkista blev välbesökt turistmål

Arbetet med att utveckla de nya borrarna initierades och bedrevs ursprungligen av Atlas Diesel tillsammans med glöd­lamps­tillverkaren Luma, med stora kunskaper om volfram. Samtidigt arbetade också Fagersta Bruk med hård­metallskär för berg­borrar.

År 1942 övertog Sandvikens Jernverk tillverkningen från Luma. Och året därpå inleddes ett sam­arbete mellan Atlas, Sandviken och Fagersta om försäljning av hård­metall­borrar på den svenska marknaden. Fagerstas medverkan blev emellertid kort­varig. 1947 slöts ett nytt avtal, då mellan enbart Atlas och Sandviken.

Den svenska metoden användes för första gången vid borrning/sprängning av Stockholms nya spårvägstunnel 1945. ur Atlas Copcos historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

ETT AVGÖRANDE STEG I FRANKRIKE
Atlas Copco hade nu inte längre en tekniker och ingenjör som vd, utan affärsmannen Walter Wehtje, med bakgrund inom detalj­handeln. Utifrån erfarenheterna från hemma­marknaden insåg företags­ledningen att det fanns stora internationella möjligheter för den nya tekniken.

Ett avgörande steg togs 1946, då den unge ingenjören Erik Johnsson – som senare blev företagets vd – skickades till Frankrike som var en vit fläck på Atlas-kartan. Det visade sig emellertid att den internationella konkurrensen och prispressen var utomordentligt stor. ”Det var då det gällde att inte sälja maskiner utan en metod. Den svenska metoden”, berättade Johansson 1989 i en intervju i Atlas Cocpo Nytt, i samband med sin 80-årsdag.

Läs också: Fräckt kuppförsök mot Atlas Diesel

I Frankrike kom Johansson i kontakt med en entreprenör för ett kraft­verks­bygge i Alperna, och en fransk delegation bjöds in till Sverige för att studera hur man byggde tunnlar med den svenska metoden. Resultatet blev att frans­männen beställde ett relativt stort antal borrnings­utrustningar. På så sätt fick Atlas fotfäste i Frankrike och bildade 1947 ett för­säljnings­bolag där.

Reklamblad för ”the swedish method” från Copco Pacific Ltd. 1945-1955. Ur Atlas Copcos historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria,

AVGÖRANDE FÖRSÄLJNINGSSTRATEGI
Metoden spreds snart över världen. Men i stället för att sälja tillverknings­licenser eller bygga ut ett agentnät, valde Wehtje att sälja metoden genom egna dotter­bolag.

Kombinationen av produkt, metod och försäljnings­strategi gav resultat och företagets för­säljning ökade snabbt. Under fyraårs­perioden 1947–1950 nästan tre­dubblades för­säljningen av tryckluftprodukter. En viktig orsak till fram­gångarna var utbyggnaden av en effektiv för­säljnings­organisation.

Företagshistoriska Stockholm: Atlasområdet

Under Patrik Danielssons ledning byggdes en projekt­avdelning upp, som skulle få stor betydelse för företagets utveckling. Projekt­avdelningen tog fram förslag till hur tunnlar, orter och berg­rum borde utföras, och man skickade ut ingenjörer över i stort sett hela världen som demonstrerade metoden och hur över­lägset produktiv den var.

Under de följande åren etablerades också ett stort nät av dotter­bolag. Mellan 1948 och 1958 ökade antalet dotter­bolag från 5 till 29. Den svenska metoden låg till grund för Atlas internationella expansion.

Läs mer om Atlas Copco på deras historiska webbsidor – producerade av Centrum för Näringslivshistoria.