I sin anmälan “Så blev det IKEA det svenskaste vi har” i Svenska Dagbladet skriver Giertz Mårtensson bland annat:

“Författaren konstaterar att företaget [IKEA] knappast behöver Sverige, men däremot bilden av Sverige. Hennes analyser och granskning ger många intressanta vinklingar och fördjupar förståelsen av beroendet mellan Ikea och vårt land. Boken tillför viktig kunskap både till en akademisk och en populärvetenskapligt intresserad läsekrets. Inte minst gäller det debatten om Sverige och svenskhet sett ur ett bredare perspektiv.”

LÄS INGRID GIERTZ MÅRTENSSON HELA RECENSION AV “IKEA – EN KULTURHISTORIA” PÅ SVENSKA DAGBLADET (20151027)