Men 1896 totalförbjöds underhållning samtidigt med alkoholförtäring, och först 1955 infördes en möjlighet till dispens. Berns salonger sökte genast sådan, och showen på bilden, med Karl Gerhard anförande en samling konditorer och till tårtor utklädd balettflickor, är den första varietén som uppförs på 59 år.

Över en dag försvann starkölsförbudet, motboken och serveringsbegränsningen på restaurangerna: med ett glas i handen fick man premiärkvällen se självaste Karl Gerhard med höjd champagneflaska. Vilken fest! Vilken framtidskänsla!

Text och bild kommer från boken ”Ögonblicket – 52 händelser ur Företagsminnen” av Edward Blom och Margarita Feldman som gavs ut av Centrum för Näringslivshistoria 2012. Vill du ha ditt eget ex? Beställ det här!

Läs alla delar av Ögonblicket