Edward Bloms Stockholm #4: Det katolska Stockholm

FÖRETAGEN AV: Centrum för Näringslivshistoria 2012-02-13

Edward Bloms Stockholm #4: Det katolska Stockholm

I del 4 av Edward Bloms Stockholm ger näringslivshistorikern en djupare bild av katolikernas historia i Stockholm — en historia som kantas av förtryck, tortyr och omtalade avrättningar.