Johan Dunker hade tyskt ursprung och arbetade som hamningenjör i Esbjerg. 1872 rekryterades Johan för att leda hamnutbyggnaden i Helsingborg. 1891 grundade han Helsingborgs Gummifabrik.

Sonen Henry Dunker anställdes för att biträda med skötseln av fabriken. Han blev disponent för Helsingborgs Gummifabrik 1904. Året därpå köpte han aktiemajoriteten i Velox i Trelleborg, som bland annat tillverkade cykeldäck. Detta företag döptes om till Trelleborgs Gummifabrik (från 1964 Trelleborg AB).

Dunker samlade Helsingborgsfabriken och flera andra gummifabriker till en koncern, Tretorn. Under en längre tid var Tretorn världsledande på galoscher, stövlar och tennisbollar. Henry Dunker blev en av Sveriges rikaste personer och kvarstod som styrelseordförande i företagen till sin död 1962.

Helsingborgsfabriken kom på 1960- och 70-talen att möta hård konkurrens från låglöneländer och lades ner 1980. Trelleborg AB är nu en global koncern inom polymerteknik.