1944 bildas Fosselius & Alpen AB genom en fusion mellan AB Lars Fosselius och H. Alpen AB och under de följande åren köptes ett flertal företag upp. Den ursprungliga Dahl-koncernen grundades dock redan 1866 i Danmark av bröderna Niels Smith och William Dahl 1866. Verksamheten och varumärket spred sig över de nordiska länderna och 1972 gick den svenska Ratoskoncernen in som huvudägare i det i Köpenhamn börsnoterade Brødrene Dahl som då blev ett helägt dotterbolag till Ratos.

1983 blev Fosselius & Alpen en del av Brødrene Dahl och fem år senare flyttas koncernens huvudkontor till Stockholm. 1996 börsnoterades företaget i såväl Köpenhamn som Stockholm och ett år senare tar man namnet Dahl Sverige AB. 2004 köper den franska koncernen Saint-Gobain upp Dahl, då hade företagets avyttrats i såväl Sverige som Danmark.

Filmen Dahl 100 år berättar mer än historien om Dahl även om utvecklingen av utvecklingen av VVS-branschen i Sverige som i sin tur är starkt sammankopplad med framväxten av det moderna samhället med folkhem och miljonprogram.