Harvard Business School har undervisat studenter i näringslivshistoria sedan 1928 i ett långtgående projekt som Jones ställer sig frågan om det verkligen finns någonting som dagens företagsledare kan lära av sin historiska föregånger – är inte vår samtid för olika deras?

Svaret är att även om historien endast ett fåtal gånger upprepar sig, så kan den, som Mark Twain påstod, rimma. Historien, menar Jones, kan inte berätta för oss vad som väntar runt hörnet men det kan ses som ett varningssystem. Även om det kanske inte kan lära ut tips och tricks för hur man klarar sig i näringslivet, så kan historien ge en förändrad syn på världen.

Jones menar att man genom att studera företagsledare genom tiderna tydligt kan se i vilken utsträckning som dessa verkligen påverkar verkliga människor och deras liv långt utanför företagets gränser. Ett exempel är Sam Zemurray som skapade sig en förmögenhet genom att sälja vad som då i västvärlden var en relativt okänd frukt, bananen. Zemmuray använde sina pengar till att bygga upp Tulane University in New Orleans, Louisiana, och var även delaktig i att inför den första kvinnliga professuren på Harvard. För att beskydda sin banan tillförsel var Zemurray instrumental i störtandet av den första demokratiskt valda regeringen i Guatemala 1954. Detta ledde till 50 år av diktatur, inbördeskrig, utarmning och en total upplösning av samhället.

Företagsledare av idag bör inte utgå ifrån att världen som den ter sig idag kommer att bestå för alltid och var uppmärksam på möjligheter som kan göra den bättre är en del av vad vi kan lära av historien. Jones menar dock att det idag inte finns någon konsensus för användandet av näringslivshistoria inom företagsvärlden, vilket han hoppas kan förändras i och med projekt som Creating emerging markets.

Geoffrey G. Jones har bland annat skrivit boken Beauty imagined: A History of the Global Beauty Industry till vilken efterforskningar gjordes på Centrum för Näringslivshistoria. Se intervju med Jones från releasfesten. arrangerad av Centrum för Näringslivshistoria, för boken på Berns i Stockholm: