1848 lämnade Bernhard Cloetta sin hemstad Bergün i Schweiz och reste till Paris för att studera chokladtillverkning. Några år senare följde hans bröder Christoffer och Nutin efter. 1862 startade de firman Brödrene Cloetta i Köpenhamn för att tillverka choklad och konfektyr efter schweiziska och franska recept. Cloettas produkter blev populära även i Sverige, men försäljningen dämpades av höga tullar. 1873 kunde bröderna starta Cloettas Ång-Choklad-Fabrik i Malmö med Nutin Cloetta som chef. 1888 kunde en ny, toppmodern fabriksanläggning tas i bruk i Malmö. 1890 förestod en polack dragéavdelningen, en engelsman dropsavdelningen och en spanjor avdelningen för fyllda karameller. Två tyskar ansvarade för marsipan- respektive skumavdelningen. En ryss hade introducerat rysk marmelad och rysk bonbon. Alla dessa verksamheter var nya för Sverige. Cloetta flyttade 1905 från Malmö till Ljungsbro i Östergötland.