Den ideella föreningen har sedan dess arbetat för att öka brandsäkerheten och minska samhällets kostnader vid bränder. Under årens lopp har Brandskyddsföreningen gjort betydande insatser för att stärka brandsäkerheten och informera om brandförebyggande åtgärder; bland annat instiftades en nämnd för besiktning av elinstallationer, man bedrev brandutbildningar samt initierade flera omtalade informationskampanjer.

Källa: Brandskyddsföreningen.

Efter andra världskriget var Brandskyddsföreningen med och bildade Folk och Försvar eftersom man såg ett behov av en aktör som kunde främja debatt och information om säkerhets- och försvarspolitik.

Källa: Brandskyddsföreningen.

Under efterkrigstiden var Brandskyddsföreningens verksamhet fokuserad på kampanjer kring arbetsskydd. Under 1980- och 1990-talen låg fokus på att få människor att installera brandvarnare i hemmen, en kampanj som var mycket framgångsrik. Hundra år senare fortsätter Brandskyddsföreningen vara en viktig samhällsaktör inom brandförebyggande lösningar.

AGA:s egen brandstyrka

Under 2019 har Brandskyddsföreningen firat med bland annat en stor konferens, en idé- och innovationstävling som ska främja innovation inom brandsäkerheten samt en kommande jubileumsbok.

Läs mer om föreningen och dess arbete på www.brandskyddsforeningen.se