Gerhard Bonnier flyttade från Dresden till Köpenhamn 1801 där han drev bibliotek, bokhandel och förlag. Tre av hans söner, Adolf, Albert och David Felix Bonnier, flyttade till Sverige.

Adolf Bonnier startade bokhandel i Göteborg 1827 och i Stockholm 1829. David Felix Bonnier kom till Stockholm 1836 för att gå i bokhandelslära hos Adolf Bonnier. Han flyttade till Göteborg 1842 för att förestå Adolfs bokhandel där.
David Felix grundade Göteborgs-Posten 1859, som han själv länge stod i ledningen för redaktionellt och ekonomiskt. Albert Bonnier kom som 15-åring till Stockholm 1835 och blev biträde i Adolf Bonniers bokhandel. 1837 gav han ut sin första egna förlagsprodukt, Bevis att Napoleon aldrig existerat.
Albert Bonniers förlag kom att bli det ledande i landet och ingår i dag i Sveriges största mediekoncern, Bonniers.