Vad är ditt bästa lästips?
– Jag vill rekommendera boken Se människan – en bok om Ersta. Den ger inte bara spännande läsning om en intressant epok i Sverige och Stockholm, utan bjuder dessutom på en fantastisk bildupplevelse. Som titeln antyder handlar boken om Ersta Diakoni, som kanske inte så många känner till. Men säger man Ersta sjukhus ringer det klockor hos de flesta stockholmare, och många andra också. Grunden till sjukhuset lades för nästa 170 år sedan av Stockholms diakonissanstalt, och var på många sätt det första mer moderna sjukhuset i Sverige. Med en egen sjuksköterskeutbildning och profilstarka och nytänkande doktorer. Men verksamheten var betydligt bredare än så.

Varför ska man läsa boken?
– Diakoniverksamheten kan liknas vid det sociala arbete som bedrivs inom välfärdssektorn – att ge stöd åt människor i utsatta situationer. Det kan handla om barnhemsverksamhet, skola, äldreomsorg, drogrehabilitering eller hjälp åt misshandlade kvinnor. Behovet – och verksamheten – har förändrats med tiden. Ersta fanns där nöden var som störst. Genom bokens avsnitt om den socialpolitiska utvecklingen blir det också tydligt att ansvaret för välfärden inte alltid legat hos det offentliga. Utan att privata aktörer, så som icke vinstdrivande Ersta, som i många fall drivit utvecklingen framåt. Boken ger mycket kunskap.

Vilka personer skildras i boken?
– Det mest intressanta med boken är skildringen av kvinnorna som bedrev verksamheten. Erstasystrarna som valde ett liv i celibat för att tjäna och hjälpa andra. Det var inte förrän på 1960-talet som en Erstasyster tilläts gifta sig. En viktig roll spelar också de historiska byggnaderna uppe på Erstaklippan, som står kvar där efter över hundra år och som bidrar till Södermalms silhuett. Kopiera gärna sidorna om byggnaden och använd den som guide för en promenad. Och kom ytterligare i stämning genom Per Anders Fogelströms böcker om Stockholm.

Spana in fler böcker i vår butik