Bildsamlingen är öppen för allmänheten på webbplatsen Collage – the London Picture Gallery och är sökbar efter ämne (däribland handel och företagande), skapare, personer och platser. Alla bilder har även geotaggats och i en interaktiv karta kan man söka efter bilder utifrån Londons 32 olika stadsdelar.

 På Collage finns även bilder från Guildhall Art Gallery och London Metropolitan Archive.