Bicky Chakraborty föddes i Calcutta och kom till Stockholm 1966 för att studera på universitetet. Han engagerade sig i studentkåren och arbetade med att hyra ut studentbostäder. Bicky upptäckte då att många studentbostäder stod tomma på sommaren. Han började driva studenthemmet Domus som ett lågprishotell. Därmed hade Bicky Chakraborty kommit in i hotellbranschen.

År 1980 gjorde Stiftelsen Stockholms studentbostäder hotellrörelsen till ett dotterbolag, SSRS Holding AB med Bicky som chef. Samma år köptes Stora Hotellet i Örebro, ett anrikt stadshotell från 1858. Det anrika Hotel Savoy i Malmö köptes 1983. Detta är upphovet till den kedja som sedan 1991 heter Elite Hotels med Bicky Chakraborty som ägare.