Barbara Bergström flyttade från USA till Sverige 1968 för att bli NO-lärare i en kommunal skola. Hon blev med tiden alltmer övertygad om att hon skulle kunna skapa en bättre skola om hon fick driva den själv. 1993 grundade Barbara Internationella Engelska Skolan i Stockholm.

Den har utvecklats till en av Sveriges ledande friskolor med verksamhet på flera olika håll i landet, både för årskurserna 6–9, och för gymnasiet.