Arbetsplatser med historia
VISA BILDTEXT
Karmansbo bruksmiljö i Bergslagen. Foto: Anders Storm.

FÖRETAGEN AV: Bartosz Petryk 2023-07-23

Arbetsplatser med historia

De svenska arbets­livs­museerna är många och de är spridda över hela riket. Cirka 1 500 föremåls­samlingar, bruks­orter och byggnader räknas i dag som arbetslivs­museer och tillhörande det svenska kultur­arvet. Större delen av dessa drivs av ideella krafter genom föreningar, stiftelser, företag eller privat­personer.

Artikeln publicerades i vår tidskrift Företagshistoria 2022 nr 3.

Prenumerera på tidskriften Företagshistoria!

Somliga människor har special­intressen, eller så är de bara lite extra nyfikna på något särskilt. Som hattar, till exempel. Finns det några besöks­mål dit den hatt­intresserade kan bege sig för att förkovra sin nischade kunskap? Jo, på Burträsk Hattmuseum visas hattar till­verkade mellan 1930- och 1980-talet.

Annars är Borgquistska Hattmuseet i Trelleborg en resurs, där tre generationer av hatt­makare, mösskräddare och bunt­makare höll till i en verkstad mellan 1866 och 1978. Presshuset/Halmens hus, där man tillverkade halm­hattar, går inte heller av för hackor. Det är beläget på Gammelgården, Västsveriges största friluftsmuseum.

Företags­museerna är nämligen inte ensamma om att försöka skildra detta lands ekonomiska historia och dess betydelse­fulla branscher, orter och traditioner. Kanske har du någon gång hört talas om arbets­livs­museer?

En statlig utredning från 2002 kring detta fenomen definierade arbetslivsmuseet som en “sådan verksamhet som har till syfte att bevara och gestalta en arbetsplats kultur­historiska värden, såväl fysiska som immateriella, inom privat eller offentlig sektor och som är eller avses att bli tillgänglig för allmänheten”.

Och det kan handla om allt från ovan­nämnda exempel på hattillverkning till energi­produktion i form av kvarnar, turbiner och ångkraftverk, bevarandet av äldre transport­metoder såsom gamla järnvägar och fartyg eller hur fiskenäringen såg ut och bedrevs på vitt skilda håll vid de svenska kusterna.

Arbetets Museum i Norrköping. Foto: Peter Holgersson.

Få vårt nyhetsbrev, varannan vecka, direkt i mejlen.

De är många och de är spridda över hela riket. Cirka 1 500 föremåls­samlingar, bruksorter och byggnader räknas i dag som arbets­livs­museer och tillhörande det svenska kultur­arvet. Större delen av dessa drivs av ideella krafter genom föreningar, stiftelser, företag eller privat­personer.

Arbetets museum i Norrköping är en samlande och råd­givande kraft för museerna, medan Riks­antikvarie­ämbetet delar ut finansiella bidrag för bevarande och särskilda projekt. De svenska regionernas kultur­budgetar är också med och bidrar till rörelse och aktiviteter. Många arbets­livs­museer drar till sig turister som, inte minst under sommaren, önskar sig en paus från dåligt eller vackert väder.

Sedan ett tiotal år tillbaka delas även utmärkelsen Årets arbetslivs­museum ut till en verksamhet som gjort sig extra förtjänt av uppmärksamhet. Som viktiga aktörer för att bevara en betydande del av det svenska kultur­arvet förtjänar de alla allmänhetens stöd, men framför allt ett besök.

Se arbetetsmuseum.se/arbetslivsmuseer för att läsa mer.