Det svenska arbetslivet förändras och utvecklas allt mer. På allt fler områden ser digitala verktyg och robotar ut att ta över uppgifter. Vi har en delnings och gigekonomi som växer allt mer. Samtidigt dyker det hela tiden upp jobb som erbjuder nya tjänster. Vilka yrken har försvunnit med ny teknik och ändrade vanor och vad gör människor idag för att försörja sig? Det hoppas Arbetets museum får svar på i sin nya insamling av personliga berättelser från arbetslivet.

Museets skrivupprop riktar sig både till dem som haft ett yrke som försvunnit och dem som jobbar med något nytt som inte funnits tidigare. Insamlingen görs tillsammans med föreningen Liv i Sverige. Ett urval av bidragen som kommer in ska publiceras i en antologi. Boken ska visa på personliga erfarenheter, men förhoppningsvis även visa vad som är nytt i arbetslivet och vad som kan vara sig ganska likt.

Här kan du läsa mer om skrivuppropet

– Vi är nyfikna på vad människor gjorde och gör på sina jobb. Vad sysslar en bloggare med när han eller hon inte sitter vid datorn, och vad gjorde en stins utöver att stå på perrongen när tågen kom? Vi tror det finns massor av intressanta berättelser om olika yrken som vi hoppas människor vill dela med sig av, säger Andreas Nilsson, samlings- och forskningskoordinator på Arbetets museum.

Fram till 30 juni 2017 kan du lämna in ditt berättelse. Arbetets museum samarbetar med landets alla 1 500 arbetslivsmuseer för att nå ut brett till personer med gamla yrken. Uppropet ska även spridas till olika intresseorganisationer för exempelvis nya digitala branscher.