Antikvitetshistoria från andra våningen

FÖRETAGEN AV: Anna Zeuthen 2012-02-01

Antikvitetshistoria från andra våningen

Hur många vet att det har funnits en antikvitetsaffär på andra våningen i Dramatenhuset i Stockholm? Under tjugosex år drevs Stina Swanbergs Antiqvitetsaffär i det vita marmorhuset, med ingång från Sibyllegatan 1. Efterlämnat material visar en verksamhet med kontakter över hela kontinenten. År 1956 tog den gamla affären dock en ände i slutauktion.

Sommaren 2010 kontaktade Gertrud Westerfors Centrum för Näringslivshistoria. Hon hade två åldriga koffertar med kvarlåtenskap från en gammal antikvitetsaffär, koffertar som hon hade haft i sin ägo sedan moderns bortgång. Gertruds mor, Viola Westerfors, hade skött bokföringen i antikvitetsaffären mellan åren 1931 och 1956. Reseeffekterna visade sig innehålla historiska skatter: fotografier, räkenskapsböcker, och annat material kring antikvitetsaffärens verksamhet.

Stina Swanbergs Antiqvitetshandel (sedermera med namnet ändrat till Stina Swanbergs Antikvitetsaffär) etablerades 1881. Affären var först belägen på Västra Trädgårdsgatan 17, vid Kungsträdgården i Stockholm. Verksamheten bestod i att köpa och sälja alla sorters antikviteter. Stina Swanbergs Antikvitetsaffär var först ett familjeföretag, drivet av syskontrion Swanberg. Syskonen hette Maria Christina (Stina), Fredrik Wilhelm och Fridolf Emanuel. Fridolf avled dock den 3 oktober 1907, enligt en bouppteckning.

Resor på kontinenten

Antikviteter införskaffades bland annat under resor, i Sverige och på kontinenten. Visitkort från olika europeiska antikvitetshandlare återfinns i koffertarnas gömmor. I en välfylld adressbok, som tillhörde Fredric Swanberg, trängs adresserna med varandra. Här finner vi kontakter i olika kvarter i städer som Wien, Milano och Amsterdam. Även adresser i S:t Petersburg finns nedskrivna, kanske gjordes inköpsresor även där?

En fröken Augusta Sjögren tog anställning i Stina Swanbergs Antikvitetsaffär 1910, enligt en minnesruna skriven av Viola Westerfors. Augusta kom att spela en viktig roll i antikvitetsaffärens fortlevnad. En tidtabell från Nordisk Resebureau, daterad 1921, finns sparad, skriven i fröken Sjögrens namn, troligtvis arbetsrelaterad. Tidtabellen visar på destinationer, avgångar och ankomster. På baksidan finns en karta där det har målats upp hur resan fortlöpte genom mellankrigstidens Europa. Reseprogrammet var späckat. Avresan gick från hemstaden Stockholm till Trelleborg. Hamnstaden Sassnitz på ön Rügen var nästa anhalt, åtföljd av Berlin, München och Innsbruck. Den långa resan fortsatte sedan genom olika provinser i Italien och avslutades i Nice, södra Frankrike, benämnt ”Nizza” i reseprogrammet.

Kungliga Dramatiska Teatern, våning två

Den 1 september 1930 flyttades antikvitetsaffärens verksamhet till Kungl. Dramatiska Teatern, med ingång från Sibyllegatan 1. Inför flytten trycktes det upp informationskort. Korten riktar sig till kunderna, och den informativa delen avslutas med ”Med tack till ärade kunder utbedja vi oss, att som förut få vara inneslutna i benägen hågkomst. Vördsammast Stina Swanberg”. Antikvitetsaffären inhystes på andra våningen och skulle fortsätta sin verksamhet i 26 år. Företaget var väletablerat och hade många kunder. I arkivets gömmor återfinns hundratals kundkonton, bland namnen finns bland andra ”Å. Bonnier, Bokförläggare”, ”E. A. Krüger, Godsägare”, ”Fru Osterman” och ”G. Wahlberg”.

Fredrik Swanberg avled den 19 september 1930. Den 23 juni år 1931 dog systern Stina (enligt utdrag av dödsboken för pastorsämbetet i Oscars församling, Stockholm). Enligt testamentena ville de att Augusta Sjögren skulle fortsätta att driva antikvitetsaffären.

Under 1930-talet kom depressionen vilket även påverkade antikvitetsaffären. Ett vitsbrev skrivet av Augusta Sjögren, daterat augusti 1934, berättar att Augusta på grund av depressionen måste låta affärens biträde, Hedvig, gå från sin plats. Det måste ha varit svårt för Augusta och verksamheten då Hedvig hade varit anställd sedan femtioett och ett halvt år tillbaka. Augusta gav biträdet fina vitsord.

Försäljningen fortsatte dock. Under september månad 1935 anordnade Augusta en konstauktion. En auktionsbroschyr finns bevarad som informerar om att de offentliga visningarna och själva konstauktionen pågick under två dagar vardera. Under klubban utropades förgyllda pendyler, orientaliska mattor, spelbord i mahogny, klockformade luktdosor, nåletuier i sköldpadd, ostindiskt porslin, gustavianska taburetter, mormorslipade champagneglas, för att ta några exempel. Ytterligare en konstbroschyr finns bevarad från en konstauktion som hölls 1936.

Antikvitetsaffären försvinner på auktion

Augusta Sjögren drev antikvitetsaffären med stor framgång. När hon avled 1956 stängde Stina Swanbergs Antikvitetsaffär dörrarna för gott. I Dagens Nyheter, tisdagen den 25 september 1956 meddelas: ”Dramatens antikhandel försvinner på auktion”. Skribenten beskriver stämningen under måndagens visning:

Fru Viola Westerfors och fröken Elsa Rydman hälsar på glas- och porslinssamlare, allt är vemod och uppbrott, men doften av gamla ting är som förr. Här hänger också både kristallkrona och gammalt fint siden kvar sedan Stina Svanbergs dagar, men det mesta är ”nytt”.

Under följande onsdag och torsdag samma vecka auktionerades hela lagret ut. Kvar finns dock historiska dokument som berättar om tiden då Kungliga Dramatenhuset hade en antikvitetshandel inhyst på andra våningen.