Alectas 100 år i bild
VISA BILDTEXT
Försäkringsavdelningen på SPP 1942. Från vänster, övre raden: Siv Björling, Tore Wehlén, Sven Audrelius, Arne Linder, Gustaf Staberg, Hilding Englund, Roland Carlberg, Majken Nithamre och Kerstin Åström. Mellersta raden: Solveig Blomqvist, Carin Quennerstedt, Ingrid Kårfors, Maij Lundqvist, Dagmar Wahlgren, Sigrid Berglund, Elisabeth von Essen, Ragnhild Guettler, Iréne Gustafsson, Maj-Britt Travers och Ewy Lindh. Undre raden: Sigurd Lockne, Nils Schörling, Axel Nordenholm, Tage Wallenius, Erik Wassén, Sven Åkesson och Sven-Victor Renström. Alla bilder i artikeln ur Alectas historiska arkiv hos Centrum för Näringslivshistoria.

FÖRETAGEN AV: Bodil Hasselgren 2017-04-04

Alectas 100 år i bild

I år fyller pensionsförvaltaren Alecta 100 år. Deras historia, från starten som SPP 1917 till namnbytet år 2000 till Alecta, hjälper vi på Centrum för Näringslivshistoria dem att förvalta och förmedla. Här är några av de bästa bilderna ur Alectas arkiv.

Läs om Alectas 100 år

Det är den oantastbara pensionen, som skapade en tryggad ålderdom för Sveriges tjänstemän, som är den grundläggande idén bakom Alecta.
Agda Österberg blev den första försäkrade i Alecta år 1917. Hon var med sina 26 år den yngsta anställda på Föreningen Handarbetets Vänner och blev därför den första att försäkras. Österberg blev senare en framgångsrik textilkonstnär. Här är hon i sin ateljé Tre Bäckar i ett foto för SPP:s 50 års jubileum 1967. Foto: Sune Sundahl.
Det manuella försäkringskortsregistret 1942.
År 1942 införde SPP en maskinanläggning för hålkortsmaskiner av märket Hollorith som tillverkades av IBM. Här ses Åke Rinse och K. Håkansson använda maskinerna, kanske till fondberäkning.
Alecta har sedan starten byggt en stark företagskultur. Redan 1935 grundades SPP:s kamratförening, som anordnade fester och sportevenemang. De låg också bakom traditionen med att hålla en årlig cabaré. Den första cabarés framfördes på överstyrelsens sammanträde 1945.
Diskussionerna om ifall landet skulle införa en allmän tilläggspensionen under 1955 och 1956 var heta. Idag kallar vi det ofta för “ATP-striden”. Den slutade med en riksdagsomröstning och införandet av ATP. SPP var emot införandet och i tidningen Aktuellt från SPP dök satirteckningar som denna ofta upp.
Datorerna gör sitt intåg på SPP redan 1956 då man köper in en IBM 650. I arkivet finns många bilder som visar på den tekniska utvecklingen och där personal poserar med sina datorer. Här ett foto av Torbjörn Zadig.
Möten, förhandlingar eller regelrätta strider har varit vardag under Alectas 100 år. Här är det LO-förbundet som möter med med AMF i Alectas huvudkontor på Regeringsgatan 107, år 1982. Foto Torbjörn Zadig.
Cabarén är en återkommande tradition på Alecta. Här avtackas 1987 års artister i ett foto av Torbjörn Zadig.
Annelie Jägfors, vd för bland annat SPP Grupp och seniorboendet Björnbo, ringer ett mobilsamtal på tidigt 1990-tal. Den tekniska utvecklingen gick snabbt framåt i såväl kundföretag som på SPP själva. Under den här tiden grundar man bland annat konsultföretaget SPP Konsult där anställda kunde skickas på konsultuppdrag i Sverige och utomlands. I och med detta blev det allt viktigare med mobilkommunikation.
I början av 1990-talet ökade konkurrensen om de så kallade “tiotaggarna”. För att SPP skulle stå ut i mängden och få nya kommunikationskanaler så köpte man hälften av aktierna i Gota. Här ses Mikael Kamras(till vänster) och Gabriel Urwitz (till höger) från Gota tillsammans med Krister Herzen (vd SPP) i mitten vid en presskonferens 1990.

År 2000 säljer SPP sina konkurrensutsatta dotterbolag SPP Liv och SPP Fonder till Handelsbanken för 7.1 miljarder. I köpte ingår även varumärket SPP. Kvar står ett bolag med uppdrag att förvalta ITP men utan ett namn. Efter en tids arbete kom man dock fram till ett nytt, Alecta, efter det grekiska Alekto, som betyder ungefär den outtröttliga. Bild från tidningen Pension nr 4 2001.

Läs om hur Centrum för Näringslivshistoria har hjälpt Alecta fira 100 år