Det är en del av Operans omfattande arkiv och samlingar som är Sveriges största enskilda arkiv inom teaterområdet och omfattar handlingar från den konstnärliga verksamheten inom opera, balett, hovkapell och talteater. Här finns även handlingar från teaterns administration. Mycket material har lyckats bevarats så långt tillbaka som från Gustav III:s dagar.

Eftersom Operan ingick i samma organisation med Kungliga Dramatiska Teatern från dess grundande 1788, finns det en handlingar från Dramatens verksamhet i arkivet fram till 1907 då de fick en eget arkiv.

Det digitala arkivet börjar läggas ut den 9 juni. På Operans webbplats kommer det ligga under samlingsnamnet Arkivet.