Erik Dahlbergh (1625–1703) var en militär med konstnärliga intressen. Han ville att Sveriges kulturella status skulle vara lika stark som dess militära makt. Han tog sig därför an uppgiften att i ord och bild berätta om stora svenska sevärdheter. Resultatet blev det topografiska kartverket Suecia antiqua et hodierna (”Det forna och nuvarande Sverige”). 

Här kan du söka i och läsa mer om Suecia

Verket består av 353 gravyrer med 469 motiv av olika slag: herresäten, trädgårdar, städer, fornlämningar, kyrkor, landskapsvapen, kartor och porträtt. Arbetet har också avsatt en mycket stor samling handteckningar. “Suecian” är den första bildsvit som gör det möjligt att skapa sig en systematisk bild av ett svenskt förflutet. Före Dahlberghs insatser är Sveriges historia ett visuellt mörker.

Det är första gången teckningarna, förarbetena och gravyrerna finns i en gemensam söktjänst, utförligt beskrivna och fritt nedladdningsbara. Målet har varit att skapa en stabil, informativ och generös webbtjänst som presenterar Suecia antiqua et hodiernas handteckningar och gravyrer på svenska och engelska. Samtidigt som man säkerställt att originalteckningarna tas om hand på bästa sätt.

I dag den 24 maj kl. 16.00 bjuder Kungliga biblioteket in till vernissage för databasen och Sueciautställningen Bortom bergen bor ock folk – ett titthål in i 1600-talets Sverige. Utställningen pågår fram till januari 2017, men delar av originalmaterialet visas bara under en begränsad tid.