För 80 år sedan, 1936, förutspådde science fiction författaren H.G. Wells att det i framtiden skulle komma att finnas ”ett ständigt uppdaterat uppslagsverk om världen”. För exakt femton år sedan, den 15 januari 2001, skapade internetentreprenören Jimmy Wales och filosofen Larry Sanger Wikipedia, ett webbaserat uppslagsverk med ett fritt och öppet innehåll som alla får redigera. Innan året var slut hade 10 000 artiklar laddats upp på 18 olika språk.

Wales och Sanger var båda knutna till Wales företag Bomis (Bitter old men in suits) där de år 2000 hade grundat encyklopedin Nupedia. Nupedia var i mångt och mycket motsatsen till Wikipedia: bara utvalda skribenter fick bidra och innan publicering utsattes artiklarna för mycket hård expertgranskning. 2003 lades dock projektet ner för att helt ersättas med Wikipedia. Idag innehåller Wikipedia cirka 37 miljoner artiklar på 248 olika språk. Störst av alla är den engelskspråkiga med fem miljoner artiklar för att sedan följas av den svenska med 2 560 595 artiklar.

Med anledning av Wikipedias 15-årsjubiléum fick vi på BizStories en pratstund med Jimmy Wales själv om Wikipedias historia.

Som en modern stad

Vad Wales själv minns från 15 år sedan är att han då nyligen blivit pappa, men att i de minnen han har av sin dotters spädbarnstid så kändes som att han hade två bebisar – sin dotter och Wikipedia. Då var det endast en handfull som på volontärbasis jobbade med det internetbaserade uppslagsverket och han ville i så stor utsträckning som möjligt hålla koll på den tidiga utvecklingen.

Inspirationen till Wikipedia fick Wales och Larry Sanger från den öppna mjukvarurörelsen – där man arbetar för att fri- och tillgängliggöra olika mjukvarors källkod. Alla ska ha möjlighet att påverka innehållet. På så sätt är det ett demokratiskt projekt och skiljer sig därför från andra inflytelserika webbplatser som till exempel Google.

– Folk förväntar sig att jag ska kritisera de stora jättarna men jag ser det inte så. Tvärtom tror jag att det är viktigt med mångfald och att olika former av organisationer måste få finnas på samma marknad. Vi vill ju ha gratis bibliotek men är beredda att betala i mataffären.

Wikipedia har enligt sin grundare och ”moderna, konstitutionella monark”, som Wales själv kallar sig, mer formen av en modern stad än ett företag.

– Wikipedia idag är en viktig del av världens infrastruktur och 28 procent av befolkningen känner inte till en värld utan Wikipedia. Grundidén var och är att göra kunskap fritt och tillgängligt för alla på planeten, men det är inte ett ”radical free speech forum”, utan ett uppslagsverk om mänsklig kunskap skapat av vanliga människor. De bästa idéerna flödar inte alltid uppifrån och ner, säger Jimmy Wales.

Stöds av privata donatorer

Wikipedia drivs av den icke vinstdrivande stiftelsen Wikimedia Foundation som stöds av privata donatorer. Programvaran som Wikipedia bygger på heter MediaWiki och är uteslutande fri med öppen källkod. Idag är Wikipedia en av de tio främsta webbsidorna i världen, och den enda av dem som är icke vinstdrivande.

– Wikipedia har så klart haft ett stort genomslag hos teknikföretag, som ser att vi arbetar på samma sätt som dom. Sen har vi så klart även haft ett stort inflytande inom skolvärlden, där lärare ber elever både använda och problematisera användningen av oss. Men på ett affärsplan så är det många företag som är fascinerade av hur framgångsrik vår affärsmodell med helt privata donationer är

Enligt Wales funderar man inte på att ändra affärsmodellen, då det är en del av organisationens identitet utöver att vara en finansiellt stabil modell.

Under de här 15 åren som gått, skulle du säga att gemene mans syn på internet och Wikipedia som källa har förändrats? Och hur arbetar Wikipedia med källkritik?

– Jag tror att människor idag är så pass vana vid internet och Wikipedia att man ser de som tillförlitliga. Vi arbetar ständigt med källkritiken genom att lägga ner mycket energi på kvalitén på de texter som laddas upp och på skribenterna. Artiklar kan kommenteras om det är så att de till exempel har ett omdiskuterat innehåll. Men Wikipedia är inte skapat som en källa för akademiska texter, det är snarare ett uppslagsverk för den breda bakgrundsinformationen.

Hur ser framtiden ut för Wikipedia?

– Det beror helt på vilket språk man talar om. När det gäller det engelska Wikipedia så är det kvalité som ligger i fokus. Vi vill öka vår rekrytering av skickliga skribenter. Samtidigt så är Wikipedia i stort ett samhällsprojekt där det gäller att tillgodose behoven hos de miljarder människor som kommer att koppla upp sig till internet i framtiden. Därför utvecklar vi Wikipedia för mobiler. I framtiden ser jag att vi kan integrera den fria tillgången till kunskap i andra program, som digitala musikplattformar. Om man till exempel lyssnar på David Bowie och vill veta mer om hans liv på grund av hans nyliga bortgång, så skulle man då kunna läsa Wikipedia-artikeln om honom direkt i musikspelaren, säger Jimmy Wales.

Och namnet då? Jo, Wikipedia är en sammanslagning av det hawaiianska ordet wiki som betyder snabbt och det engelska ordet för uppslagsverk encyklopedi. Det är en träffande beskrivning av projektets funktionsprincip som avser att det ska gå snabbt att hitta artiklar, att det är enkelt att ändra och länka dem samt att publiceringen inte fördröjs av redaktionell granskning. Dessa personer kallas i Sverige för Wikipedianer.

Läs en intervju med den svenska Wikipedianen Lennart Guldbrandsson här!